2022-05-17 06:15Lehdistötiedote

Fristads vähensi päästöjä lähes 40%

Fristads on mitannut päästöjä vuodesta 2018 saakka. Tähän mennessä päästöt ovat vähentyneet 40% scope 1 ja 2 osalta. Tavoitteenamme on puolittaa päästöt vuoteen 2030 mennessä.Fristads on mitannut päästöjä vuodesta 2018 saakka. Tähän mennessä päästöt ovat vähentyneet 40% scope 1 ja 2 osalta. Tavoitteenamme on puolittaa päästöt vuoteen 2030 mennessä.

Työvaatevalmistaja Fristads on vähentänyt kasvihuonekaasupäästöjä scope 1 ja scope 2 osalta lähes 40% verrattuna vuoteen 2018. Tämä on yksi tärkeimmistä havainnoista tänään julkaistavasta vastuullisuusraportista. Energiatehokkaampiin tiloihin siirtyminen sekä vihreämpien energiamuotojen valitseminen muodostavat isoimman vähennyksen.

“Vaateteollisuus ei saisi kuormittaa ympäristöä yhtään sen enempää kuin on välttämätöntä, varsinkin kun suurin osa päästöistä syntyy vaatteen valmistuksen aikana. Kehittämämme vaatteen ympäristövaikutusten mittaamisen (EPD Environmental Product Declaration) avulla pystymme todentamaan ympäristöjalanjäljen ja tätä myötä työskentelemään tehokkaammin rasittamatta turhaan ympäristöä. Esimerkiksi optimoimalla varastointia, tuotantoa sekä kuljetusten suunnittelua,” kertoo Anders Hülse, Fristadsin pääjohtaja.

Tänä vuonna vastuullisuusraportissa on ensimmäistä kertaa mukana Fristadsin päästövaikutukset niin kutsutussa scope 3:ssa, joka mittaa välilliset päästöt koko arvoketjusta – aina ostetuista materiaaleista ja toimittajien energian käytöstä valmiiden vaatteiden kuljettamiseen ja käytöstä poistamiseen saakka.

“Scope 3 mittaaminen on ollut sekä haastavaa että mielenkiintoista. Meidän EPD-ympäristöselosteet tuovat meille arvokasta tietoa ja nyt meillä on prosessi valmiina myös tämän osuuden raportoimiseen,” kertoo Lisa Rosengren, Fristadsin raakamateriaalien tutkimus- ja kehitysjohtaja.

Vuodesta 2018 Fristads on vähentänyt kasvihuonekaasupäästöjä 39,5%, kun puhutaan suorasta ja epäsuorasta sähkönkulutuksesta (scope 1 ja scope 2). Scope 3 osalta päästöt ovat vähentyneet 2% verrattuna vuoteen 2019. Pandemian vuoksi tuotteita jouduttiin kuljettamaan normaalia enemmän lentoteitse ja Fristads piti varastosaatavuuksia korkeina turvatakseen tuotteiden riittävyyden asiakkaille. Nämä vaikuttivat scope 3 tuloksiin.

“Toivoimme isompaa vähennystä scope 3 osalta, vaikka osasimme odottaa, ettei muutos ole merkittävä. Nyt meidän on nopeutettava muutosta, jotta pääsemme tavoitteeseemme puolittaa päästöt vuoteen 2030 mennessä,” kertoo Lisa Rosengren.

Lämmityksen ja lämmön tuotannon päästöt omassa toiminnassamme ovat vähentyneet 60% ja 27% verrattuna vuoteen 2018. Yrityksen käytössä olevien autojen päästöt ovat kuitenkin lisääntyneet 25%, koska yritys on kasvanut ja laajentunut uusille markkinoille. Samanaikaisesti lentorahdin päästöt lisääntyivät 106% vuoden 2021 aikana, kun vertaamme vuoteen 2019.

Fristads STICA:n (Swedish Textile Initiative for Climate Action) jäsenenä on kartoittanut kasvihuonekaasupäästöjä vuodesta 2018 lähtien. Tekstiiliteollisuuden vastuulla on 4-8% maailman päästöistä ja noin 80% näistä päästöistä aiheutuu tuotannon aikana.  

Tietoa: Scope 1, 2 ja 3

Scope 1, 2, 3 mittaaminen on laajasti käytössä ja perustuu GHG protokollaan (Greenhouse Gas Protocol).

- Scope 1 kattaa suorat kasvihuonekaasupäästöt lähteistä, joita organisaatio itse säätelee. Esimerkiksi se sisältää kasvihuonekaasupäästöt ajoneuvoista ja laitteista, jotka yritys omistaa tai vuokraa, öljykattilat, hiilen, bensiinin tai öljyn polton yrityksen omistamissa tehtaissa.

- Scope 2 kattaa epäsuorat sähkön kulutuksen päästöt, esim. sähkönkulutus, kaukolämpö ja -viilennys.

- Scope 3 kattaa epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt, poislukien ostetun energian, joka aiheutuu liiketoiminnan ulkopuolelta. Esimerkiksi tähän voi sisältyä materiaalien käyttö, työntekijöiden työmatkat, työpaikkaliikenne, laitteiden tuotanto, mutta myös myytyjen tuotteiden käsittely, käyttö ja loppukäsittely.

Lähde: Tricorona Climate Partner

Fristadsin päästöt scope 1, 2 ja 3.

VUOSI

Scope 1

Scope 2

Scope 3

Yhteensä

2018/2019

928

1,026

62,557

 

2021

678

504

61,295

62,477

Vähennys alkuperäisestä tasosta

-27%

-51%

 -2%

 

Vuoden 2021 analyysissä ovat mukana myös Kansas ja Leijona brändit sekä tuotanto Riikassa ja Stryissä, joten päästöjä voidaan verrata vain alkutilanteeseen vuonna 2018 (scope 1 ja 2) ja 2019 (scope 3).

Lue vastuullisuusraportti täältä.

 Meistä Fristads Finland

Fristads on valmistanut työvaatteita jo yli 95 vuoden ajan. Valmistamme innovatiivisia, kestäviä ja laadukkaita työvaatteita ja keskitymme työntekijän suorituskyvyn parantamiseen ja työskentelymukavuuteen. Meille vastuullisuus, läpinäkyvyys ja ympäristöystävällisyys ovat teemoja, joiden parissa työskentelemme päivittäin. Kehitämme tuotteitamme jatkuvasti, jotta pystyisimme paremmin vastaamaan työntekijöiden tarpeisiin sekä tekemään työpäivistä entistäkin parempia. Teemme kaikkemme joka päivä, jotta käyttäjämme voivat tähdätä parhaimpaansa. Yhdessä olemme parempia.


Yhteystiedot

Sanna Lehtimäki
Markkinointi & Viestintä
Sanna Lehtimäki